INSTALATOR

SPECJALIZUJEMY SIĘ W SPRZEDAŻY RUR I KSZTAŁTEK Z POLIPROPYLENU

ORAZ ARTYKUŁÓW DO INSTALACJI:

1. CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. WODOCIĄGOWYCH

3. KANALIZACYJNYCH

4. NAWADNIAJĄCYCH

5. GAZOWYCH

6. KLIMATYZACYJNYCH

7. SOLARNYCH

A TAKŻE:

KLEJÓW DO PAPIERU CR,

OPAKOWAŃ SPOŻYWCZYCH,

PŁYNÓW NIEZAMARZAJĄCYCH

URZĄDZEŃ DO ZGRZEWANIA POLIPROPYLENU

FACHOWY MONTAŻ I BEZPŁATNE PORADY TECHNICZNE

INSTALACJI C.O.  ... do góry

 • kotły gazowe i olejowe
 • grzejniki konwektorowe i łazienkowe
 • rury i kształtki miedziane
 • wkłady kominowe
 • ogrzewania podłogowe
 • system rura w rurze
 • zawory grzejnikowe i odcinające
 • pompy obiegowe
 • naczynia przeponowe
 • izolacje ciepłochronne

INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNEJ I NAWADNIANIA OGRODÓW  ... do góry

 • rury i kształtki z PP, PE, PVC
 • rury i kształtki kanalizacyjne
 • biały montaż
 • gazowe podgrzewacze wody
 • rury i kształtki miedziane i stalowe
 • wodomierze
 • studnie kanalizacyjne
 • kolektory słoneczne

INSTALACJI GAZOWYCH  ... do góry

 • monozłącza
 • rury i kształtki PE, stalowe i miedziane
 • zawory i szybkozłącza
 • rury miedziane do instalacji auto-gaz

INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH  ... do góry

 • rury miedziane
 • izolacje zimnochronne
 • klimatyzatory

POZNAŃ, ul. 28 Czerwca 1956r nr 316, tel. +48 61 832 10 84
LESZNO, ul. Święciechowska 13, tel.: +48 65 529 60 14