INSTALATORPOZNAŃ, ul. 28 Czerwca 1956r nr 316, tel. +48 61 832 10 84
LESZNO, ul. Święciechowska 13, tel.: +48 65 529 60 14